Dieter Rams (4): El “Bon Disseny” fa un producte comprensible.

El quart principi del “Good Design” que exposa Dieter Rams és: El Bon Disseny fa  un producte comprensible.     Clarifica l’estructura del producte. Millor encara, pot fer que el producte parli. En el millor s’explica per si mateix Adaptant-lo al Innoginyer podríem dir:  “L’Innoginyer fa les solucions comprensibles” Quan l’Innoginyer desenvolupa un producte/servei hauria…