A l’hora d’abordar la Innovació és convenient plantejar-se un model de referència que permeti oferir les solucions adequades i donar resposta a les necessitats d’una forma estructurada.
Per aquest motiu he desenvolupat un model propi que em serveix de guia per plantejar el camí a seguir en les diverses situacions relacionades amb la Innovació en les organitzacions.


Aquest model inclou les quatre àrees que considero s’han de tenir en compte quan es vol implantar o desenvolupar la Innovació.

 

1. Estratègia de la Innovació.
L’esquema de desenvolupament que utilitzo es basa en el següent mapa:


 

2. Gestió Humana de la Innovació.
L’esquema de desenvolupament que utilitzo es basa en el següent mapa:


 

3. Gestió Operativa de la Innovació.
L’esquema de desenvolupament que utilitzo es basa en el següent mapa:


 

4. Enginyeria de la Innovació.
L’esquema de desenvolupament que utilitzo es basa en el següent mapa: