Necessita innovar en la seva empresa, però no sap com començar?

Necessita desenvolupar la creativitat dels seus empleats però no sap quina metodologia utilitzar?

Vol una metodologia senzilla per desenvolupar la innovació en la seva empresa?

Vol tenir una visió global de les implicacions de la innovació en la seva empresa?

 

El meu model base per a la innovació el pot veure aquí:

 


Mitjançant aquest model aplico diferents metodologies que he desenvolupat o adaptat com les següents:

 

  •      El A3SIR (A3 Systematic Innovation Report).
  •      El RADAR MATRICIAL DE LA INNOVACIÓ.
  •      La MATRIU DE SELECCIÓ DE MÈTODES DE CREATIVITAT.
  •      VISUAL 40 PRINVTRIZ

 

Si necessiteu ajuda, contacteu amb mi.