En aquesta área li puc oferir els serveis de:

1. ENGINYERIA D’INNOVACIÓ.

Necessita innovar en la seva empresa, però no sap com començar?
Necessita desenvolupar la creativitat dels seus empleats però no sap quina metodologia utilitzar?
Vol una metodologia senzilla per desenvolupar la innovació en la seva empresa?
Vol tenir una visió global de les implicacions de la innovació en la seva empresa?

 

2. ESTRATEGIA EMPRESARIAL PER A LA INNOVACIÓ.

 
L’Estratègia es defineix com “Art de coordinar les accions i de maniobrar per tal d’aconseguir una finalitat”.
Per això quan volem incorporar o desenvolupar la innovació en les nostres organitzacions necessitem definir l’estratègia que marcarà la direcció en què s’ha de moure.
Puc ajudar-lo a:

  • Mesurar la temperatura de la innovació de la seva organització.
  • Definir els seus objectius d’innovació a curt, mitjà i llarg termini.
  • Auditar la seva situació tecnològica.
  • Preveure tendències tecnològiques i analitzar les seves implicacions.
  • Aprendre i aplicar innovadores metodologies i eines d’estratègia empresarial.

 

3. GESTIÓ HUMANA DE LA INNOVACIÓ.

 
La innovació no existeix sense les persones, però això sovint s’oblida quan es parla d’innovació i només es parla de tecnologies, de projectes, de patents, …
Però a l’hora d’innovar cal tenir en compte el que al meu entendre és la part més important, la que podem definir com “el costat humà de la innovació“.
Si no hi ha persones, no hi ha innovació. Per tant considero que és necessari que hi hagi en cada organització:

  •      Una Cultura de la innovació.
  •      Uns Valors per a la innovació.
  •      Unes Competències per a la innovació.
  •      Uns Coneixements per a la innovació.

 

4. GESTIÓ OPERATIVA DE LA INNOVACIÓ.

En aquesta àrea les actuacions van dirigides a definir, aplicar i desenvolupar:

Estructures i models d’innovació
Màrqueting de la innovació
Eines i metodologies.
Subcontractació de la innovació.
La documentació de la innovació.

 
Si creu que em necessita, contacti amb mí.