Innovar és … “simplificar la vida del ciutadà”

D’un temps ençà hem escoltat en molts entorns missatges recurrents de què es vol “simplificar les Administracions públiques i els tràmits dels ciutadans”. Aquesta frase benintencionada no sempre es veu reflectida en la realitat dels processos que han de seguir els ciutadans en les seves diverses relacions amb el sector públic. Quan un de nosaltres…