Per prevaler l’activitat inventiva i nova cal remunerar als empleats inventors

Les empreses no creen patents, les creen les persones. Aquesta afirmació que és òbvia, no sembla que sigui entesa en el nou redactat de la Llei de patents espanyola que està en fase d’Avantprojecte. En aquest Avantprojecte ens trobem que el Títol IV passa a denominar-se “Invencions realitzades en el marc d’una relació d’ocupació o…

Si els executius tenen un variable: per què no s’aplica el mateix als empleats que innoven?

El mes passat es va celebrar al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) una Jornada amb el títol “Incentivar la Innovació: Pot ser la retribució dels equips un factor determinant?”, en la qual van participar representants de patronals, sindicats, diverses empreses i del govern de Catalunya. En aquesta sessió es pretenia exposar les conclusions consensuades,…

Patents: estem perdent la carrera dels estímuls i la monetització

El passat dimecres 7 de març vaig participar com a ponent en una conferència/debat sobre Patents al Col.legi d’Economistas de Catalunya. Es pretenia exposar les fortaleses i debilitats del sistema de patents a Espanya, i de retruc a Catalunya, així com una visió de la legislació sobre “patents d’empleat” en diversos països del món i…

Retribució dels empleats innovadors (II): Espanya

. . S’inicia amb aquest post un recorregut per diversos països visitant com és la legislació aplicable al concepte “Retribució dels Empleats Innovadors”. Bàsicament en la majoria de països això es focalitza en la legislació aplicable a les anomenades “Patents d’Empleat” en la variant coneguda com “patents de servei“. Començo per Espanya on està en…

Retribució dels empleats innovadors (1): Un viatge al voltant del món.

. Amb aquest post inici un cicle en el qual aniré explicant com en diferents països es legisla la qüestió de la remuneració complementària dels empleats innovadors. En la majoria dels països això es circumscriu a les patents laborals d’invenció realitzades per emprades i especialment en les que es denominen “patents de servei o encàrrec”.…