MODEL

QUIN MODEL D'INNOVACIÓ UTILITZA UN INNOGINYER?

INTEL.LIGENCIA

QUE FA UN INNOGINYER A LA PRACTICA?

INNOGENYERIA

NECESSITA UN INNOGINYER PER AJUDAR A LA SEVA EMPRESA?

FORMACIO

EN ESTRATÈGIA I GESTIÓ DE SOLUCIONS

INNOHUNTING

A LA CACERA DE LA INNOVACIÓ.

Empreses »

Una visió de gestió empresarial per enfrontar-se a entorns VUCA

07/10/2016 – 12:30

En els darrers temps el nou paradigma empresarial és el que es coneix com “entorns VUCA” que correspon al acrònim en anglès de “Volatilitat, Incertesa, Complexitat i Ambigüitat”. Mentre que per a molts aquets elements es veuen amb preocupació, en canvi per a l’enginyeria el que es veu és  un mon d’oportunitats perquè una de les ocupacions de l’enginyeria es resoldre problemes que inclouen variables VUCA.

shipicebergDins els models de gestió que permeten desenvolupar una millor capacitat de resposta a aquets entorns es troben els que es fonamenten en els principis de les filosofies àgils. Ara bé per tal de que les empreses puguin utilitzar-les de forma adient cal que dins la seva cultura s’hagin establert i s’incentivin valors com: la transparència, el compromís, el focus, la franquesa, el respecte, el coratge, el treball en equip, la confiança, la col·laboració, la honestedat i la comunicació. Si s’analitzen en detall veiem que tots ells formen una cadena on la seva força és conseqüència de la fortalesa de la anella més feble. I aquesta feblesa es troba sovint en la capacitat de la Direcció de la empresa en mantenir cadascun d’aquets valors en la seva actuació.

És en l’àmbit de la gestió de les persones on es troba un element estratègic que permet la diferenciació disruptiva d’una empresa, com es l’adopció de models de Compensació Total per tal de atraure i mantenir el talent que la nostra empresa necessita.

Preparar-se per conviure amb entorns VUCA demana incorporar la gestió de riscos que és un element inherent a qualsevol projecte d’enginyeria ben dissenyat i desenvolupat. Això suposa un avantatge per les enginyeries de qualsevol dimensió dons la seva implementació dins la seva estratègia no els representa incorporar un element estrany;  a més a més, els dona un element d’influència en la fidelització dels clients actuals o en la captació de nous per l’expertesa adquirida.

Un element necessari és també una Gestió de la Innovació, entesa com a factor estratègic que estigui sistematitzat per tota la empresa amb una visió de procés global on hi pugui participar tothom i també beneficiar-se’n dels seus resultats.

Per concloure voldria recordar que ja fa més de cent anys un enginyer, Frederick Winslow Taylor, va escriure: “La majoria d’aquests homes creuen que els interessos fonamentals dels empresaris i dels treballadors són necessàriament antagònics. En canvi, la Gestió Científica (Scientific Management) té com a base la ferma convicció que els veritables interessos de tots dos són els mateixos“; i aquesta convicció encara es certa per tal que un sistema de gestió empresarial funcioni.

 

Nota: Article publicat originalment en la publicació Fulls dels Enginyers d’Octubre de 2016 fullsenginyers-octubre2016

Si pides mi opinión sobre Visual Thinking…

08/02/2018 – 17:30
Cynefin_framework_by_Edwin_Stoop

Hace unas semanas Ramon Oliver me contactó para que le respondiera diversas preguntas para un artículo que estaba preparando para El País sobre Visual Thinking. El artículo se publicó el pasado domingo con el título “¡No escriba el proyecto, dibújelo!” en el que se recoge aquello que cree más importante.

Como creo que alguna de mis otras respuestas que le escribí puede ser útil para aquellos …

¿Sabes cómo se está patentando en Europa para la Cuarta Revolución Industrial?

18/12/2017 – 14:00

Prepararse para la Cuarta Revolución Industrial requiere desarrollar sistemas de vigilancia tecnológica y de seguimiento tanto de conocimiento, como de las empresas que se están posicionando en este ámbito.
Al respecto la pasada semana la Oficina Euopea de Patentes (EPO) público un interesante estudio sobre las patentes solicitadas en el ámbito de la Cuarta Revolución Industrial titulado “Patents and the Fourth Industrial Revolution (4IR)”. El interés …

Para ayudar a mantener la recuperación económica será preciso innovar en los salarios

22/09/2017 – 11:32
bonus

Para la OCDE la significativa recuperación económica que muestran los datos de crecimiento de los 45 países más importantes en la economía mundial. Una recuperación que presenta la interesante coincidencia que es sincrónica a nivel global. Este crecimiento que parece indicar un cambio de ciclo para dejar atrás la última crisis.
Pero la OCDE también avisa que este crecimiento puede verse comprometido si no crecen los …

Innovar es buscar que se puede mejorar o que se puede arreglar

08/09/2017 – 12:01
DracdeGaudi

Cuando uno quiere innovar y no sabe por dónde empezar una opción que muchas veces resulta adecuada es buscar que se puede mejorar o que se puede arreglar.
Estas dos opciones se pueden convertir en dos líneas estratégicas de innovación dentro de una empresa que habitualmente dan lugar a desarrollos diferenciados que confieren a una organización de una caracterización ambidextra.

Si escogemos la opción de “que se …

Las solicitudes de patente en España en 2017: ¿en caída libre?

04/09/2017 – 8:00
patentes-julio2017

Las solicitudes de patentes en España, tal como ya escribí en un post de hace un año, han descendido de forma dramática desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes en abril de este año. Los últimos datos que facilita la OEPM que acumulan las solicitudes de patentes hasta julio totalizan 1672 solicitudes. Si se compara con el acumulado para el mismo …

A innovar se empieza escribiendo las ideas en un papel

01/09/2017 – 10:30
lacreacioncapillasixtina

A innovar se empieza cuando se escriben las ideas sobre un papel.
Si dejamos que las ideas se queden en nuestra cabeza seremos muy creativos, pero no seremos innovadores.
Quizás este sea el principio más importante que cualquiera que quiere ser innovador debe de tener en cuenta.