El factor QWERTY com a barrera per a la innovació

Un dels elements més importants del fracàs de moltes “innovacions” es el que podem anomenar FACTOR QWERTY. El FACTOR QWERTY es un producte/servei que ha esdevingut un referent en el sector i ha assolit la categoria de estàndard; però la característica mes important es el cost de substitució per part dels usuaris. L’anomeno FACTOR QWERTY…