Els 4 elements de la cultura d’una organització innovadora

Com és la cultura d’una organització innovadora? ¿Quins elements ha de tenir? Una organització que vulgui desenvolupar una cultura innovadora ha de focalitzar la seva actuació en els següents quatre vèrtexs: 1. INICIATIVA. 2. DELEGACIÓ. 3. CREATIVITAT. 4. ERROR.   Aquests quatre vèrtexs requereixen que per a cada un d’ells es desenvolupi una cultura associada…