Els mites de la innovació

Aquest és el títol d’un llibre interessant “The Myths of Innovation” amb una visió personal de la innovació escrit amb la voluntat de desmitificar conceptes i idees preconcebudes. El seu autor Scott Berkun exposa les seves idees en la seva pròpia pàgina web on hi te el seu interessant blog. D’aquest llibre aquest any s’ha…

Hi ha empreses innovadores o persones innovadores ?

Es parla quasi sempre d’empreses innovadores. Ho llegim en llibres, o en articles, o sentim en conferencies i en els mitjans de comunicació.   Però realment qui innova son les persones, sense persones no hi ha innovació. L’empresa és un ens abstracte que es sustenta en la aportació de les persones. Dir que una empresa…

Fonts de coneixement

Una de las competències que caracteritzen al “innoginyer” es la “set de coneixement” que li permet adquirir una mentalitat pluridisciplinar. Així intenta buscar fonts de coneixement que li donin noves visiones, nous conceptes o noves orientacions. Una de las fonts que mes m’agraden es la revista The Economist, que a part de realitzar articles sobre…