El blog del Innoginyer

El primer post

Aquest és el primer post del “blog del innoginyer”. L’innoginyer és un concepte que neix en el blog  “Enginyer d’innovació” i que després d’un llarg temps de maduració esdevé un projecte amb entitat pròpia.     Amb aquest projecte pretenc exposar i difondre la meva visió de la innovació; que recull la meva experiència, els…

Nova “Llei de la Ciència i la Tecnologia”.

El “Ministerio de Ciencia e Innovación” ha iniciat un debat sobre el futur marc legal que definirà la Nova “Ley de la Ciencia y la Tecnologia”. Un dels canals per donar idees i fer comentaris ha estat el portal obert per el “Ministerio de Ciencia e Innovación” en col·laboració amb FECYT (Fundación Española para la…

William L. McKnight Management Principles

William L. McKnight va ser el màxim responsable de 3M de 1949 a 1966. Va ser la persona que l’any 1948 va definir els principis que haurien de esdevenir la base de la filosofia innovadora de 3M. 1. “A mesura que el negoci creix, es torna més necessari delegar responsabilitats i encoratjar als homes i…

Any Europeu de la Creativitat i la Innovació

El passat 23 de setembre el Parlament Europeu va designar l’any 2009 com l’Any Europeu de la Creativitat i la Innovació ( European Year of Creativity and Innovation). Es una bona noticia per a tots els que creiem que la Creativitat i la Innovació son la font de la nostra competitivitat. Tanmateix es una declaració…

La passió per innovar,…millor si se remunerada.

En diverses jornades i conferencies a les que hi he assistit, he plantejat la qüestió de la remuneració dels innovadors. Considero que la innovació no serà realment important mentre no se li doni valor, es a dir, que es recompensi als creadors d’innovacions, especialment els que treballen per compte aliè. Utilitzo la comparació entre un…

La innovació ¿ serveix per tot ?

En un dels comentaris dels lectors d’un article de La Vanguardia ( http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53462304184&ID_PAGINA=22188&ID_FORMATO=9&PAGINACIO=4&SUBORDRE=3&TEXT=) podem llegir :”Las inversiones en sectores como la “innovación”, que son nuevos y necesitan un largo recorrido para consolidarse” ens trobem en un exemple extrem de la utilització de la paraula “innovació” es evident que el lector ha sentit tan la paraula…

Innovar, no és alta tecnología.

Quan es parla d’innovació, s’associa amb última tecnologia o tecnologia punta. No obstant això en el sector de les consoles trobem el contraexemple amb la Nintendo Wii, està consola que no inclou elements d’última tecnologia enfront dels desenvolupaments de la seva competència.     És una consola que ha trobat la seva innovació en la…

Fonts de coneixement

Una de las competències que caracteritzen al “innoginyer” es la “set de coneixement” que li permet adquirir una mentalitat pluridisciplinar. Així intenta buscar fonts de coneixement que li donin noves visiones, nous conceptes o noves orientacions. Una de las fonts que mes m’agraden es la revista The Economist, que a part de realitzar articles sobre…

Marca personal: Innoginyer

Un dels elements que l’enginyer d’innovació ha de desenvolupar és la seva “marca personal”. Per això tal com exposa Andrés Perez al seu bloc el desenvolupament d’una marca forta crea en el professional que la desenvolupa una forma de diferenciar-se. Una de les més importants deficiències dels enginyers és la que es refereix a la…